16 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Słupcy, z udziałem starosty Jacka Bartkowiaka oraz wójtów i burmistrzów naszego powiatu odbyło się spotkanie z geologiem woj. wielkopolskiego Eugeniuszem Pluczyńskim oraz dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole Janem Bartczakiem. Spotkanie dotyczyło opracowania bilansu zasobów wód podziemnych w powiecie słupeckim.

Przygotowanie tegoż opracowania było możliwe dzięki współpracy i partycypowaniu w kosztach jego powstania, powiatu, gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Powstałe opracowanie pomoże w ocenie możliwości dalszego poboru wód podziemnych oraz regulowania gospodarki ich zasobami na naszym terenie.