W dniu 13 września o godzinie 13.00, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się zebranie z nauczycielami wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego szkół Powiatu Słupeckiego. Podczas spotkania odczytano sprawozdanie za sportowy rok szkolny 2020/2021, a ponadto omówiono i zatwierdzono regulaminy mistrzostw Powiatu Słupeckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Głównym celem zebrania było omówienie kalendarza sportowych imprez międzyszkolnych w powiecie słupeckim na rok szkolny 2021/2022. W spotkaniu uczestniczyło 28 nauczycieli, reprezentujących szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Słupecki Pan Jacek Bartkowiak, który podziękował  organizatorom oraz nauczycielom za pracę włożoną w rozwój sportu szkolnego oraz życzył wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.

Wojciech Henke
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy