Spotkanie w sprawie oferty inwestycyjnej

Na zaproszenie Jacka Bartkowiaka Starosty Słupeckiego w dniu 1 lipca 2019 r. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się spotkanie przedstawicieli Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” z włodarzami gmin naszego powiatu. W spotkaniu wzięli udział Michał Pyrzyk Burmistrz Miasta Słupcy, Dariusz Grzywiński Wójt Gminy Strzałkowo, Grażyna Kazuś Wójt Gminy Słupca, Cezary Przybylski Zastępca Wójta Gminy Słupca oraz Czesław Dykszak Wicestarosta.

Podczas spotkania została przedstawiona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, korzyści z przystąpienia do niej a także program Inwestor 3.0. Szczegóły na stronie  www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje