Starosta Powiatu Słupeckiego zaprasza na:

 Spotkanie z Organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Słupeckiego

Termin i miejsce: 25 stycznia 2023 r. (środa), godzina 12:00 -14:00 –  Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Tematyka spotkania:

  1. Otwarcie i powitanie przez Starostę Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka.
  2. Informacja o funkcjonowaniu Organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Słupeckiego.
  3. Wnioski ze współpracy z Organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w Otwartych konkursach ofert oraz tzw. ,,Grantach’’ w latach 2020 – 2022.
  4. Omówienie rocznego Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
  5. Dyskusja, pytania,  wnioski do współpracy na kolejne lata.
  6. Podsumowanie i zamknięcie spotkania