22 listopada br. odbyło się kameralne spotkanie starosty Mariusza Rogi z uczniami uhonorowanymi Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przybyłych uczniów i wychowawców powitała Elżbieta Kordylewska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, która zaznaczyła, iż zgodnie z powiatową tradycją, na przełomie listopada i grudnia organizowane jest takowe spotkanie, aby podkreślić wyjątkowość uczniów szkół, dla których powiat słupecki jest organem prowadzącym. Wyjątkowość uczniów oczywiście wyróżnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Podczas spotkania starosta Mariusz Roga wręczył piątce uczniów listy gratulacyjne za osiągnięte wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję  z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z każdej szkoły może być typowany jeden uczeń, z zespołu szkół – jeden uczeń z każdego typu szkoły.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów zostaną uroczyście wręczone uczniom najprawdopodobniej na początku grudnia br.  podczas uroczystości w Poznaniu, z udziałem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2017/2018 są:

– Agnieszka Wolek kl. III LO Słupca

– Daniel Ligocki kl. IV ZSE Słupca

– Damian Wiatrowski kl. II LO w ZSP Zagórów

– Jakub Zehner kl. III Technikum w ZSP Zagórów

– Arkadiusz Szygenda kl. II Technikum w ZSZ Słupca

Gratulacje i podziękowania złożone zostały także na ręce wychowawców a za ich pośrednictwem także dla rodziców, którzy są również współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

Starosta gratulował uczniom i nauczycielom. Życzył, aby współpraca nauczycieli z młodzieżą była nieustannym źródłem sukcesów i satysfakcji.

Dla uczniów oraz ich opiekunów nagrodą jest wyjazd na przedświąteczny spektakl pt. „Dziadek do Orzechów” 21.12. br.  w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Gratulujemy Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom!

Młodym ludziom życzymy dalszych edukacyjnych wyróżnień i sukcesów.