Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki spotkał się dzisiaj (19.04.) z przedstawicielami Stowarzyszenia „Michałki”, działającego przy parafii p.w. Bł. Biskupa Michała Kozala w Słupcy.
 
Agenda rozmów dotyczyła przede wszystkim hospicjum, o którego budowę zabiega od kilku lat proboszcz „Kozala” ks. Hieronim Szczepaniak.
Samo stowarzyszenie jest znaną w lokalnym środowisku organizacją, podejmującą liczne inicjatywy społeczne, zgodnie ze swoją statutową misją, która zakłada m.in. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób, a także ochrony i promocji zdrowia, w szczególności opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie.