W przypadające dziś (27.01.) święto Publicznych Służb Zatrudnienia starosta Jacek Bartkowiak odwiedził Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Symboliczną wiązankę kwiatów z życzeniami dla pracowników przekazał wicedyrektor PUP Emilii Sulkowskiej.
 
Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia ustanowiony został na mocy przepisu znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2010 roku. Święto, swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.
 
Podczas wizyty starosta w towarzystwie dyrektora PUP Mirosława Chudzińskiego i wicedyrektor Emilii Sulkowskiej odwiedził wszystkie stanowiska pracy, składając życzenia pracownikom, którzy codziennie świadczą kompleksową pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom.
 
W przyszłym roku minie 30 lat od momentu przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy do obecnej lokalizacji. Wcześniej siedziba PUP znajdowała się w budynku, w którym obecnie mieści się m.in. redakcja „Gazety Słupeckiej”.