Starosta słupecki zaprasza na konferencję

 „Możliwości rozwoju dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Słupeckiego”,

 która odbędzie się 1 marca 2019 r. (piątek)

godz.10.00, I piętro, sala 23,

Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Program konferencji:

10.00 –  Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości oraz uczestników konferencji

10.10 – Wystąpienie Jacka Bartkowiaka starosty słupeckiego

10.30 – Zakładanie Kół Gospodyń Wiejskich, przeznaczenie otrzymanej dotacji sposób rozliczenia – przedstawiciel  Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy

11.15 – Prezentacja programu Wielkopolska Odnowa Wsi – przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12.00 – Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich – przedstawiciel Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy

12.45 – Możliwości wykorzystania wzornictwa lokalnego, promocja rękodzieła – przedstawiciel Puszczy Pyzdrskiej

13.00 – Panel dyskusyjny, pytania