Miesiąc temu odwiedziliśmy gminę Powidz, na terenie której trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin. Informowaliśmy wtedy o znacznym stopniu zaawansowania prac budowlanych i utrudnieniach dla kierowców.
 
Dziś (12.04.) odbył się kolejny rekonesans w terenie w celu sprawdzenia postępu robót drogowych. O ile ruch pojazdów nadal jest utrudniony i odbywa się na zasadzie „wahadła”, to prace przy jednej z największych inwestycji powiatowych posunęły się mocno do przodu. Plac budowy niemal nie przypomina już tego sprzed miesiąca.
 
Najbardziej rzucającym się w oczy elementem infrastruktury drogowej jest rondo zlokalizowane w Hutce, które upłynni ruch drogowy, kierując strumień pojazdów m.in. na mającą powstać w drugim etapie obwodnicę Powidza i Przybrodzina. W wielu miejscach odbywa się także układanie warstw bitumicznych.
 
Przypomnijmy, że inwestycja prowadzona w formule „Zaprojektuj i wybuduj” składa się z dwóch etapów. Obecnie realizowany to… rozbudowa odcinka Smolniki Powidzkie – Hutka. Kolejnym będzie budowa odcinka Hutka – Powidz wraz ze wspomnianą obwodnicą.
 
Prawie 60-milionową inwestycję wizytowali dzisiaj – Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki , Czesław Dykszak – wicestarosta, Michał Klotschke – dyrektor PZD i Krzysztof Gabriel – specjalista ds. drogownictwa PZD.
 
Zgodnie z podpisaną umową, prace mają potrwać do końca listopada bieżącego roku.
 
Zdjęcia z drona: Michał Klotschke