Regularne samobadanie piersi to niezwykle ważny element w profilaktyce raka piersi, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce.

Aby wspierać edukację prozdrowotną i budować świadomość społeczną wokół korzyści płynących z samokontroli, Starostwo Powiatowe w Słupcy zakupiło model do samobadania piersi, który służył będzie do szkoleń z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi.

Dziś (27.04.) w starostwie Jacek Bartkowiak – starosta słupecki, wicestarosta Czesław Dykszak wspólnie z urzędnikami Wydziału Spraw Społecznych – Andrzejem Grzeszczakiem i Pawłem Wiśniewskim, przekazali fantom na ręce Katarzyny Wysockiej, szefowej słupeckiego Sanepidu.

To właśnie ta placówka wykorzystywać będzie model w ramach prowadzonych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Wspomniany model jest realistycznym odlewem trzech różnych kobiecych piersi. W dwóch z nich przedstawione są guzy łagodne i złośliwe w różnych stadiach rozwoju. Trzecia pierś przedstawiona jest jako zdrowa i służy do porównania.