W Starostwie Powiatowym w Słupcy, w latach 2021-2022, planowane jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej uruchomienie nowych jakościowo, dojrzałych elektronicznych usług publicznych. Projekt zakłada wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego, tzw. Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Powiatem (ZSZP), utworzenie Centrum Przetwarzania Danych (CPD).

Konkurs nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, w którym weźmie udział nasze Starostwo polega na dofinansowaniu projektów, których przedmiotem będzie m.in. rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej, czyli zapewniające np. interoperacyjność rejestrów publicznych, integrację z systemami istniejącymi (w tym ePUAP), czy upowszechnienie komunikacji elektronicznej poprzez EOD-elektroniczny obieg dokumentów.

Stworzenie infrastruktury umożliwiającej uruchomienie nowych jakościowo, dojrzałych elektronicznych usług publicznych ma to być możliwe dzięki realizacji programu Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy. Przewidywana wartość całego projektu to 1 365 619,60 zł.

Projekt musi zostać złożony do 27 listopada br.