Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy był organizatorem Konkursu Powiatowego ph. STOP MOWIE NIENAWIŚCI – konkursu na plakat i spot informacyjno-edukacyjny. Komisja konkursowa zebrała się 22 marca i wybrała laureatów konkursów, których prace rywalizowały w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Patronat nad konkursem objął Starosta Słupecki.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Starostwa, wówczas także poznamy uczestników konkursu – o terminie spotkania poinformujemy.

Komisję konkursową stanowili: st.sierż. Joanna Wolińska KPP Słupca, Katarzyna Rybicka – Starostwo Powiatowe w Słupcy, Liwiusz Rosołowski – zajmujący się profesjonalną produkcją filmową, Artur Robak – właściciel firmy reklamowo-graficznej oraz przedstawiciel organizatora – Aneta Gmachowska pedagog szkolny.