Przypomnijmy, iż 24 kwietnia br. odbył się finał Konkursu Powiatowego ph. STOP MOWIE NIENAWIŚCI – konkursu na plakat i spot informacyjno-edukacyjny, którego organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Patronat nad konkursem objął Starosta Słupecki.

Komisja konkursowa, w skład której wszedł także Liwiusz Rosołowski – właściciel firmy zajmującej się usługami foto-video, wyłoniła zwycięzców wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Juror ufundował nagrodę – warsztaty filmowe dla uczniów biorących udział w konkursie.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył spot autorstwa Amelii Głowienkowskiej, Zuzanny Kukulskiej, Nikoli Witasik i Dawida Żaka – (SP Drążna), natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężył spot autorstwa Darii Hałasińskiej, Patrycji Rybickiej i Adama Kędziory (ZSP Zagórów) relacja z warsztatów w ZSP Zagórów TUTAJ

Spoty będą prezentowane w szkołach na lekcjach wychowawczych.

W ramach realizacji projektu „Stop Mowie Nienawiści”  w Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy gościł dr Ewę Tartakowsky, wykładowczynię socjologii i antropologii w na  Uniwersytecie Paris-Nanterre, na Sorbonie oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu. Pobyt dr Tartakowsky związany był z realizacją przez nią projektu badawczego dotyczącego nauczania historii Żydów w Polsce po 1989 r. , przy okazji pobytu wystąpiła w auli Ekonomika z wykładem – „System szkolnictwa we Francji: czynnik awansu społecznego czy nierówności”. Była to znakomita okazja do porównania systemu szkolnictwa polskiego i francuskiego i refleksji nad zmianami, jakie zaszły w szkolnictwie w XX i XXI w.

wizyta dr Tartakowsky w ZSE Słupca – TUTAJ

wizyta w Muzeum w Chełmnie – TUTAJ

Realizacja programu obejmująca współpracę Starostwa, Policji, Muzeum Polin i docierająca do szerokiego kręgu odbiorców zyskała uznanie Francuskiej  Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela która zamieściła w swoim Biuletynie artykuł Doroty Adamczewskiej, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, koordynatora programu „Stop Mowie Nienawiści” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy „Działania polskiej szkoły w kontekście zjawiska mowy nienawiści”  ilustrowany plakatem jednej z laureatek konkursu Hanny Nowaczyk, uczennicy SP nr 1 w Słupcy.

link TUTAJ Działania polskiej szkoły w kontekście zjawiska mowy nienawiści

wersja w j.francuskim – TUTAJ