W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia “Unia Nadwarciańska” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na:

Szkolenie w związku z naborem Nr 13/2020 – 2.1 LSR tj.: “Zakładanie nowych działalności gospodarczych” –  http://unianadwarcianska.pl/szkolenie-w-zwiazku-z-naborem-nr-13-2020/

Szkolenie w związku z naborem Nr 14/2020 – 2.2 LSR tj.: “Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych” – http://unianadwarcianska.pl/szkolenie-w-zwiazku-z-naborem-nr-14-2020/

Szkolenie w związku z naborem Nr 8/2020/G – 3.3 LSR tj.: „Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”http://unianadwarcianska.pl/szkolenie-w-zwiazku-z-naborem-nr-8-2020-g/

Info o szkoleniu Nabór 8-2020-G Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego

Info o szkoleniu Nabór 13-2020 Zakładanie działalności

Info o szkoleniu Nabór 14-2020 Rozwój działalności.