Na podstawie zapisów zawartych w Uchwale Nr XXXVIII/228/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów Starosta Słupecki przyznał 15 uczniom ze szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu słupeckiego stypendium.

Zgodnie z §2 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/228/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymało 6 uczniów:

– z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy: Lidia Majchrzak,

– z  Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy: Mateusz Budziński,

– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie: Anna Brzęcka, Martyna Izdebna, Patryk Bartkowiak, Julia Michalska.

Zgodnie z §2 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/228/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało  9 uczniów:

– z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy: Julia Wolniewicz, Patrycja Ćwiklińska, Adrian Nowak,

– z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy: Greta Szymfeld, Olaf Andrzejewski,

– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie: Wiktoria Struszczyk, Martyna Wielgosik,

– z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy: Aleksandra Andrzejewska, Julia Szkudlarek.

Stypendia zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.