Decyzją Prezesa Rady Ministrów zatwierdzona została lista stypendystów w województwie wielkopolskim na rok szkolny 2023/2024. Sześcioro uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium otrzymali:

Olaf Andrzejewski – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,

Hubert Gorzkowski – Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,

Michał Wiatrowski – Technikum  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,

Gracjan Kujawa – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy,

Marcin Woźniak – Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy,

Kamil Nowak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach na konto bankowe ucznia.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów w nauce.