Każdego roku, 5 maja, świętujemy Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To szczególne święto zapoczątkowała Francja na początku lat 90 XX wieku. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. W tym dniu osoby niepełnosprawne intelektualnie manifestują swoja obecność, przypominając o tolerancji i równouprawnieniu.

8 maja, w Słupcy, zorganizowane zostały III Powiatowe Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na słupeckim rynku spotkali się podopieczni wszystkich placówek świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym na terenie powiatu słupeckiego.

Wszystkich uczestników spotkania powitała Danuta Szpiler dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. (…) „Miarą godności człowieka nie jest tłum otaczający nas, kiedy znajdujemy się u szczytu, ale pamięć o tych, którzy wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy pomocy” (…). Dziś wszyscy chcemy manifestować godność, tolerancję i równouprawnienie dla wszystkich. Witam wszystkich Państwa na III Powiatowych obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.    

Starostwo Powiatowe w Słupcy reprezentował sekretarz powiatu Paweł Gotowała.

W pierwszej części obchodów reprezentanci poszczególnych DPS-ów i WTZ-ów złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Niepodległości, podkreślając tym samym swój udział w całorocznych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Michalinowa Oleśnickiego

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Słupcy

– Dom Pomocy Społecznej ze Strzałkowa

– Dom Pomocy Społecznej ze Skubarczewa

– Dom Pomocy Społecznej z Zagórowa

– Środowiskowy Dom Samopomocy z Lucynowa

– Środowiskowy Dom Samopomocy ze Słowikowa

– Warsztat Terapii Zajęciowej z Babina

– Warsztat Terapii Zajęciowej z Kosewa

– Warsztat Terapii Zajęciowej z Michalinowa Oleśnickiego

– Zakład Aktywności Zawodowej ze Słupcy

W imieniu uczestników uroczystości głos zabrała Karolina Kordyrko – uczestniczka WTZ z Babina – Szanowni Państwo! Zebraliśmy się dzisiaj, by wspólnie po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Godności Osób z upośledzeniem umysłowym. To spotkanie jest szczególnie ważne dla nas, osób niepełnosprawnych, które na co dzień borykają się z wieloma problemami. Dziś jest ten moment, w którym ludzie pełnosprawni maja okazję przystanąć w pędzie codziennego życia. Przystanąć po to, aby zastanowić się, czy znają ze swojego otoczenia osoby niepełnosprawne intelektualnie, postarać się wczuć w ich myśli i uczucia. Bo taka głęboka refleksja pozwoli nas lepiej poznać i zrozumieć, co może uczynić nasze życie łatwiejszym, pełniejszym i bardziej radosnym, satysfakcjonującym.

Pani Karolina Kordyrko w swoim wystąpieniu nawiązała także o obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na kilka godzin słupecki rynek zamienił się w gwarny i barwy kiermasz z licznymi stoiskami.

***

Godność, to otwieranie drzwi osobom zaburzonym, to tolerancja.

Tolerancja jest poszanowaniem cudzych poglądów, uczuć, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Tolerancja, to poszanowanie każdego takim, jakim jest.

Niestety, jeszcze tak ogromny dystans człowiek zachowuje dla innego człowieka.