Symulację jazdy samochodem ciężarowym przeprowadził dzisiaj (18.09.) Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, który w ten sposób testował nowy sprzęt zakupiony na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Słupcy.
 
Sprzętem tym nie jest auto, a nowoczesny symulator do nauki jazdy kat. C, który zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”. Trafił on na wyposażenie pracowni kształcącej w zawodzie kierowca – mechanik.
Koszt symulatora wyniósł 110 000,00 zł z czego 81 600,00 zł zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a 28 400,00 zł ze środków własnych powiatu.
 
Możliwości nowego urządzenia do nauki jazdy sprawdziła również sekretarz powiatu Mariola Landowska, a o jego potencjale opowiedział dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki.