Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak odwiedził dziś Strzałkowo, gdzie w budynku internatu przy CKZiU trwają prace adaptacyjne dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Inwestycja współfinansowana jest w ramach programu „Polski Ład”, a jej całkowity koszt to około dwa miliony złotych. 

Wykonawcą robót jest firma „Lech” z Zagórowa. Na obecnym etapie trwa ocieplanie budynku, a także prowadzone są prace związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dzieci i młodzieży.
Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” obecnie znajduje się w Kosewie. Koszty utrzymania obiektów w tej lokalizacji (w dużej mierze nieużytkowanych) są zbyt duże, stąd zapadła decyzja o przeniesieniu „Szansy” do Strzałkowa. Całe piętro internatu jest modernizowane dzięki dotacji rządowej na poziomie 1 700 000 zł. Świetlica, sala komputerowa, nowocześnie urządzone pokoje z łazienkami, to tylko część z udogodnień jakie będą czekały na podopiecznych „Szansy”. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ośrodkach tego typu nie może przebywać więcej jak 14 dzieci. Zdaniem wykonawców, prace adaptacyjne idą zgodnie z planem i za kilka miesięcy, dzieci i młodzież z ośrodka „Szansa” z Kosewa będą mogły przenieść się do Strzałkowa.