Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego tematem będą otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz pracownicy Oddziału Turystyki.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie województwa wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W sposób szczególny zapraszamy osoby, które w Państwa organizacjach zajmują się bezpośrednio planowaniem projektów, składaniem ofert i rozliczaniem uzyskanych dotacji. 

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych zasad i założeń konkursów ofert dotyczących:

  • popularyzacji turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego,
  • podnoszenia kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych,
  • poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,
  • rozwoju sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

Dowiecie się Państwo, jakie projekty możliwe są do realizacji oraz w jaki sposób przygotować i złożyć ofertę.

TERMIN: szkolenie odbędzie się w środę 15 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 (spotkanie online – platforma ZOOM).

ZGŁOSZENIA: prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: turystyka@umww.pl. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz link do spotkania. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 10 grudnia 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

PYTANIA: organizatorem spotkania jest Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 61 626 68 55, 61 626 68 59.

Informacje, grafikę i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:

https://bit.ly/3lOkPiy