Portal edukacyjny „Perspektywy” opublikował doroczny ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. W rankingu znalazły się szkoły z terenu powiatu słupeckiego.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2021, Rankingu Maturalnego Techników 2021 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2021.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Brązowa Tarcza – Liceum Ogólnokształcące im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy (661 miejsce w kraju na 2186 liceów; 59 miejsce w Wielkopolsce na 95 liceów)

Srebrna Tarcza – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy (256 miejsce w kraju na 1743 techników; 21 miejsce w Wielkopolsce na 107 techników)

Brązowa Tarcza – Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie (497 miejsce w kraju na 1743 techników; 43 miejsce w Wielkopolsce na 107 techników)

Gratulujemy!

Szczegóły TUTAJ