Zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pod przewodnictwem wicestarosty słupeckiego Czesława Dykszaka.  

Nadanie Sztandaru jednostce wojskowej ma w tradycji narodowej wyjątkowo uroczysty i doniosły charakter. Ideą Społecznego Komitetu jest, aby wręczyć ten zaszczytny Znak, który będzie wielkim darem serca lokalnej społeczności oraz przyjaciół i sympatyków dla lotników stacjonujących w tym regionie od kilkudziesięciu lat.

Planowane wręczenie sztandaru przewidziane jest na dzień 17 maja 2019 r.

Jednostka zwraca się z prośbą o wsparcie tej szczytnej idei i patriotycznych planów, a tym samym o wpłatę dobrowolnych kwot na podane poniżej konto:

Bank Spółdzielczy w Witkowie 44 8538 0002 2049 2000 0020

z dopiskiem:

„Darowizna na Komitet Ufundowania Sztandaru dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego”

33 BLT