W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy rozdysponowuje już przekazane środki do wszystkich gmin Powiatu Słupeckiego. Punkty dystrybucyjne w przypadku ewentualnego zagrożenia zostaną zorganizowane przez miejscowe Urzędy Gmin.
Podkreślamy, że obecnie nie ma takiego zagrożenia, dlatego punkty dystrybucyjne nie będą wydawać tabletek z jodkiem potasu do czasu jego ewentualnego wystąpienia.
Wojewoda Wielkopolski przekazał do gmin Powiatu Słupeckiego ilość tabletek, która w przypadku wystąpienia zagrożenia wystarczy dla wszystkich mieszkańców.
Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.