Mjr Tadeusz Janas został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich.

Obecnie mjr Tadeusz Janas pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim.

Urodził się 1 października 1932 roku w Słupcy. Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w latach 1948-1950. Współorganizował w szkole konspiracyjną, antyreżimową organizację Związek Młodych Patriotów Polskich przemianowaną później na Polską Partię Wolności. Za swoją działalność aresztowany przez UB i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na karę 10 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. Warunkowo zwolniony w 1954 roku, a po przemianach 1989 roku w pełni zrehabilitowany i wyróżniony tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Jest Kawalerem Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości i autorem książki „Okruchy pamięci. Z dziejów zniewolenia narodu”, w której zawarł swoje wspomnienia z okresu licealnej konspiracji.

 

 

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas.

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu. Kapituła wybiera ze swojego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

źródło: www.prezydent.pl