Dec. Nr 2763/KADR MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 listopada 2019 r. na podstawie art. 76 ust. 2 i 5 oraz ust. 8 pkt 4 w związku z ust. 8a pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) z okazji Narodowego Święta Niepodległości Pan Tadeusz JANAS s. Leona ur. 1932 r. został mianowany na stopień majora.

29 listopada, w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, w obecności starosty Jacka Bartkowiaka, kpt. Tadeusz Janas odebrał awans do stopnia majora.

W związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy Pana Tadeusza Janasa – przewodniczącego Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim, składamy szczere słowa gratulacji i uznania.