25 kwietnia 2018 r., w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, przed komisją konkursową zaprezentował swoją dalszą wizję prowadzenia i rozwoju szkoły, dotychczasowy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Tadeusz Raczkowski, który funkcję tę objął w roku szkolnym 2003/2004.

W konkursie na stanowisko dyrektora słupeckiego Ogólniaka Tadeusz Raczkowski był jedynym kandydatem i swoją prezentacją przekonał komisję konkursową – ze starostą Mariuszem Rogą na czele, która przychyliła się do tego, aby przez kolejne pięć lat pełnił on funkcję dyrektora słupeckiego LO.

Gratulacje Panie Dyrektorze!