LI sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr L/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za rok 2021 –
  druk nr 502.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok – druk nr 503.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 504.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035 – druk nr 505.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Starostwa Powiatowego w Słupcy – druk nr 506.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.