Zapraszamy do udziału w konferencji rozpoczynającej realizację zadania publicznego ze środków Ministra Sprawiedliwości w latach 2019 – 2021,

w  zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji tematycznej

z udziałem koordynatora projektu oraz specjalistów (prawników, psychologów, mediatorów)

1 lutego 2019r. o godz. 12.00

w auli PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1

 

         Anna Lewandowska

        Prezes

   Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Rekomendacja 1

Rekomendacja 2

zaproszenie