Trwa II edycja Konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”. Ten wspólny projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zainicjowany został w ubiegłym roku i ma na celu promocję działalności charytatywnej i społecznej lekarzy

Mamy obecnie trudny czas dla lekarzy, którzy stają się negatywnymi bohaterami mediów. Tymczasem w ogóle nie słychać i nie widać tych tysięcy czy nawet dziesiątków tysięcy lekarzy, którzy z racji swej skromnej służby drugiemu nigdy nie trafią na pierwsze strony gazet – i właśnie takich ludzi szukamy. Ludzi, którzy oprócz tego, że są świetnymi lekarzami, pełnią służbę medyczną, dają także świadectwo tego, co jest misją lekarza – służby pacjentowi – powiedział Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielopolskiego, inaugurując wraz z Krzysztofem Kordelem – Prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej tegoroczną edycję konkursu.  Chcemy pokazać wszystkich, którzy nie tylko ofiarnie służą pacjentom, ale także udzielają się społecznie poza miejscem pracy i wcale się tym nie chwalą, bo to są po prostu bardzo skromni ludzie – dodaje Krzysztof Kordel. Szukamy świetnych lekarzy, którzy są dobrymi ludźmi, a tych przecież nie brakuje. Musimy ich tylko znaleźć.

Przypomnijmy, że laureatem I edycji Konkursu został prof. dr hab. med. dr h.c. Jacek Łuczak – Ordynator Hospicjum Palium w Poznaniu. Patronem akcji jest dr Kazimierz Hołoga, lekarz, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom. Nabór kandydatów do II edycji Konkursu potrwa do 28 lutego 2018 roku. 9 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się uroczysta Gala, podczas której ogłoszony zostanie tegoroczny laureat.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatury do Konkursu są organy jednostek samorządu terytorialnego,  przedstawiciele podmiotów leczniczych, organizacje społeczne i zawodowe oraz osoby fizyczne.

Kartę zgłoszeniową można znaleźć https://www.umww.pl/departamenty_departament-zdrowia_zdrowie-dokumenty-do-pobrania

Wypełnioną kartę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres  zdrowie@umww.pl  lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia al. Niepodległości 34 61-714 Poznań.