Projekt pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” realizowanym jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Beneficjentem projektu jest Powiat Słupecki, biuro projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Okres realizacji projektu: 30.06.2020 – 30.04.2023.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy w woj. wlkp. w wyniku podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 170 uczniów (82K; 88M) i 10 (8K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego, oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy w wyniku doposażenia 8 pracowni zawodowych w okresie VI.2020 – IV.2023 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa

Zał 1 Deklaracja udziału w projekcie NIEPEŁNOLETNI(1)

Zał 2 Deklaracja udziału w projekcie PEŁNOLETNI(1)

Zał 3 Deklaracja udziału w projekcie NAUCZYCIEL(1)

Zał 4 Oświadczenie uczestnika(1)