Jeszcze przez tydzień można składać oferty w postępowaniu przetargowym na adaptację III piętra budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, gdzie zlokalizowany będzie Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.

Placówka znajduje się obecnie w Kosewie, gdzie od 2016 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna powiatu. Przeniesienie „Szansy” do Strzałkowa spowodowane jest przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ośrodkach tego typu nie może przebywać więcej jak 14 dzieci. Obecna siedziba Domu dla Dzieci i Młodzieży jest zbyt duża, a co za tym idzie, zbyt kosztowna w utrzymaniu.

W nowej lokalizacji, po adaptacji III kondygnacji internatu CKZiU powstanie przestrzeń mieszkalna dla wychowanków, kompleks pomieszczeń do nauki i rekreacji oraz segment żywieniowy składający się z jadalni (wraz z małym magazynem podręcznym), w której planuje się spożywanie codziennych posiłków. Oprócz tego powstaną pomieszczenia administracyjne. Przebudowie ulegną także elementy zagospodarowania w bezpośrednim otoczeniu budynku.
Na adaptację pomieszczeń Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” powiat słupecki otrzymał 1 700 000 zł w ramach pierwszego naboru wniosków do rządowego programu Polski Ład.

Termin składania ofert mija 11 stycznia 2022 o godz. 10:00.