Koryto drogi powiatowej nr 3074P na przebudowywanym odcinku Sierakowo-Słomczyce jest już przygotowane pod wykonanie stabilizacji podłoża. Prace związane z układaniem warstwy rozpoczną się jutro (13.04.)
 
Dzisiaj (12.04.) natomiast, placu budowy w Sierakowie doglądał Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki oraz wicestarosta Czesław Dykszak, którzy osobiście sprawdzali stan zaawansowania prac. Ten zaś jest zgodny z ostatnim raportem sprzed sześciu dni, kiedy wykonawca deklarował rozpoczęcie stabilizowania gruntu pod przyszłą jezdnię tuż po świętach.
 
Podczas dzisiejszej wizji terenowej starostowie otrzymali również informację od Michała Klotschke, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Krzysztofa Gabriela, specjalisty drogownictwa PZD o kolejnych etapach inwestycji, którymi będą: wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie pierwszej warstwy bitumicznej.
 
Zgodnie z deklaracją wykonawcy robót, inwestycja powinna zakończyć się na przełomie maja i czerwca. Kluczowym czynnikiem będą jednak warunki pogodowe.