Jeszcze w tym roku zostanie zakończona rozbudowa ok. 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo). Patrząc na postęp prac termin oddania drogi nie jest zagrożony.
 
Podczas wizji terenowej przeprowadzonej trzy tygodnie temu, na wspomnianym odcinku trwały ostatnie przygotowania do układania masy bitumicznej. Rekonesans przeprowadzony w ubiegły piątek (23.09.) przez starostów Jacka Bartkowiaka i Czesława Dykszaka oraz Michała Klotschke – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, wskazuje na znaczny postęp robót drogowych. Większa część długości rozbudowywanego odcinka pokryta została dwiema warstwami asfaltu. Na rondzie w kierunku Witkowa prowadzone są prace brukarskie, z kolei na ul. Witkowskiej w sąsiedztwie bazy wojskowej ruch sterowany jest wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej, trwają tam bowiem roboty energetyczne. Mniej zaawansowany etap prac występuje w samym Powidzu, ale wkrótce także na tym fragmencie pojawi się asfalt.
 
Droga powiatowa 2161P, na której trwa obecnie inwestycja zaliczana jest do kategorii dróg o znaczeniu obronnym. To drugi po odcinkach Powidz – Niezgoda i Niezgoda – Kochowo fragment trasy o takim statusie. Łącznie rozbudowywane i budowane odcinki dróg obronnych w powiecie wynoszą już kilkanaście kilometrów.
 
Podczas piątkowej wizji w terenie starostowie ocenili również stan prowadzonych prac wykończeniowo – porządkowych na drodze z Powidza do Niezgody oraz z Niezgody do Kochowa. Trwa tam m.in. malowanie znaków poziomych, miejscami można również zauważyć prowadzone prace w przydrożnych rowach melioracyjnych.