Na konkurs zorganizowany przez Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku wpłynęły prace z całej Polski.

Oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych,
  • uczniowie klas III – IV szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przy ocenie brana była pod uwagę: estetyka, pomysłowość, oryginalność, czytelność prezentacji i wyjaśnienia związku matematyki z zawodem przedstawionym na zdjęciu oraz stopień wykorzystania specyfiki zawodu w treści zadania matematycznego.

Jury złożone z pracowników Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ustaliło następujące wyniki:

W kategorii uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych:

  • I miejsce zajęła Monika Walkowska z klasy 1L Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy za pracę pt. Wózek widłowy

Opiekunem była p. Arleta Herudzińska.

źródło: https://math.uwb.edu.pl/pl/ckum/konkurs