Dwunastu uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Olaf Andrzejewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,
 2. Paulina Szymańska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,
 3. Wiktor Jasiczek – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
 4. Wiktoria Struszczyk – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
 5. Kacper Wieloch – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
 6. Wojciech Wróbel – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
 7. Kacper Kapuścik – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy,
 8. Julia Szkudlarek – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy,
 9. Adrian Kacper Nowak – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy,
 10. Wiktor Pera – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy,
 11. Kamil Nowak – uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie,
 12. Barbara Juszczak – uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Stypendium wynosi 300,00 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach na konto bankowe ucznia.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów w nauce.