Uczniowie z klas pierwszej, drugiej i trzeciej liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wezmą udział w projekcie językowym pt. „FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską. Przyznana kwota dofinansowania dla zagórowskiej szkoły to 257 683 zł.

Wniosek złożony przez ZSOiZ znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej spośród wniosków złożonych z całej Polski. Projekt został napisany dla 30 uczniów liceum, którzy wraz z opiekunami wyjadą w dwóch grupach na dziesięciodniowy pobyt do Grecji.

Czas trwania przedsięwzięcia obejmuje 14 miesięcy, językiem projektu będzie język angielski. Celem wyjazdów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów.     

źródło: ZSOiZ Zagórów