W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg zs. w Słomczycach podpisano dziś (03.08.) umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej. Tym razem beneficjentem będzie miejscowość Zagórów, gdzie roboty obejmą niespełna 750-metrowy odcinek drogi 3090P.
 
Przetarg na przebudowę wygrała firma KOST-BUD Piotr Druchliński z Jaroszyna Kolonii za kwotę 1 795 989,42 zł brutto. Środki na inwestycję pochodzą w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Parafowania umowy dokonali: dyrektor PZD Michał Klotschke oraz wykonawca robót budowlanych Piotr Druchliński w obecności starosty Jacka Bartkowiaka, wicestarosty Czesława Dykszaka, burmistrza Zagórowa Romana Kultermana i przewodniczącego Rady Gminy Zagórów Ryszarda Sikorskiego.
Nadzór inwestorski pełnić będzie firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy.
 
Dokładna długość przebudowywanej drogi wynosi 746,63 m, a zakres robót obejmuje:
− wykonanie frezowania profilującego jezdni,
− wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami ,
− wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
− wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki wraz z podbudowami,
− wykonanie nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudowami,
− wykonanie zieleni z humusu,
− wykonanie poboczy z kruszywa ,
− wykonanie kanalizacji deszczowej, − wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża)
− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD.
 
To już kolejny odcinek drogi powiatowej, który zostanie przebudowany przez samorząd. Władze powiatu konsekwentnie realizują strategiczny cel zarysowany na początku kadencji, czyli poprawę jakości infrastruktury drogowej. Nieprzerwanie trwają prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na planowane inwestycje. Sukcesy w tym obszarze są ewidentne, ale jest również pełna świadomość skali potrzeb. Te natomiast są ogromne. Przypominają o tym sami mieszkańcy, którzy na codzień korzystają z dróg czy chodników w swojej okolicy. Żaden sygnał nie jest lekceważony, ale poprawa stanu ciągów komunikacyjnych w całym powiecie, a tym samym naszego wspólnego bezpieczeństwa będzie trwała wiele lat.