W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisana została umowa z firmą Eko-Bud na przebudowę drogi powiatowej 3051P Lipnica-Kosewo. Długość projektowanego odcinka wynosi 0,921 km. Prace mają zakończyć się do połowy listopada tego roku.

W podpisaniu umowy wzięli udział: dyrektor PZD Michał Klotschke, przedstawiciel wykonawcy Jacek Majdecki, inspektor nadzoru przebudowy Andrzej Madaj, starosta słupecki Jacek Bartkowiak i wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski.
Powiat Słupecki prowadzi inwestycję przy osiemdziesięcioprocentowym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.080.753,00 zł. Dodatkowo 335.000,00zł pozyskane zostało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a wkład własny do tego zadania – kwotę 230.000,00 złotych przekazała powiatowi gmina Ostrowitę. 
Zadanie zakłada kompleksową przebudowę konstrukcji drogi, poprawę komfortu jazdy, oraz zwiększenie nośności drogi. Na całej długości zostanie ułożona nowa bitumiczna warstwa ścieralna jezdni, pobocza zagęszczone zostaną kruszywem łamanym. Zgodnie z umową, wykonawca ma cztery miesiące na zrealizowanie zadania, kosztującego łącznie 1.678.671,00zł.