W dniu 31 sierpnia 2018 roku, w sali zarządu odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim. Uroczyste posiedzenie odbyło się z okazji Dnia Weterana – 1 września oraz wybuchu II Wojny Światowej, a także Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli Kombatanci, władze Powiatu i Miasta Słupca oraz zaproszeni goście.
Kombatanci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny na słupeckim rynku.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Tadeusz Janas,  który uczcił minutą ciszy zmarłego Zastępcę Burmistrza Miasta Słupcy Ś.P. Tomasza Garsztkę.
Na posiedzeniu przedstawiono propozycję wykonania tablicy pamiątkowej z okazji zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.