Wielkopolski Kurator Oświaty zaprosił uczniów wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2018/2019 najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 302 uczniów z wielkopolskich szkół.

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z regionu konińskiego odbyło się Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie 12 grudnia 2018 r.

Przypomnijmy, iż stypendystami z naszego terenu są uczniowie, dla których powiat słupecki jest organem prowadzącym:

– Agnieszka Wolek kl. III LO Słupca

– Daniel Ligocki kl. IV ZSE Słupca

– Damian Wiatrowski kl. II LO w ZSP Zagórów

– Jakub Zehner kl. III Technikum w ZSP Zagórów

– Arkadiusz Szygenda kl. II Technikum w ZSZ Słupca

Raz jeszcze bardzo serdecznie gratulujemy!