Urszula Radosiewicz została dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy. Na wczorajszym (29.03.) posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął dwie uchwały, które sankcjonują procedurę wyboru dyrektora.
 
Pierwsza z nich dotyczła zatwierdzenia konkursu, drugą uchwałą Zarząd powierzył Urszuli Radosiewicz stanowisko dyrektora LO.
 
Nowa dyrektor jest nauczycielem matematyki. W 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka i uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki. W słupeckim „ogólniaku” pracuje od 1999 roku, wcześniej uczyła przedmiotu w Szkole Podstawowej w Strzałkowie.
 
W trakcie pracy zawodowej ukończyła również studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą oraz z edukacji informatycznej dla szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej. Od 2014 do 2022 roku była wicedyrektorem słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego, a następnie p.o. dyrektora.
 
Doświadczenie zawodowe Urszuli Radosiewicz to także zasiadanie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim w latach 2011-2019. W ostatnich latach uczestniczyła w ponad czterdziestu formach doskonalenia zawodowego.
 
Uchwałą Zarządu Powiatu, stanowisko dyrektora powierzone zostało na okres pięciu lat.