Wydział Architektury I Budownictwa

Kierownik - Jacek Dranikowski
tel. 63 275 10 11
z-ca kierownika - Halina Kubiak

tel. 63 275 86 79
Sylwia Ratajczyk

tel. 63 275 86 73
Monika Furmaniak/Sylwia Winkler

tel. 63 275 86 74

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa

Kierownik – Małgorzata Modrzejewska
tel. 63 275 86 30
Katarzyna Valirakis/Katarzyna Krupa
tel. 63 275 86 06
Tomasz Karwacki/Paweł Szablewski
tel. 63 275 86 31

Wydział Komunikacji I Transportu

Kierownik – Małgorzata Pelo
tel. 63 275 86 37
Rejestracja – Agata Szwacka/Agnieszka Kotwa/Ewa Radniecka/Karolina Litka/Monika Wrzesińska
tel. 63 275 86 36
Prawa jazdy – Natalia Augustyniak/Katarzyna Chojnacka
tel. 63 275 86 38
Transport i zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych – Agnieszka Łechtańska
tel. 63 275 86 42

Wydział Geodezji, Kartografii I Katastru

Kierownik – Krzysztof Andrzej Warzych
tel. 63 275 86 23
Jan Nawrocik
tel. 63 275 86 15
Beata Chorążyczewska-Erban
tel. 63 275 86 43
Krzysztof Woźniak
tel. 63 275 86 19
Krzysztof Rzemyszkiewicz/Adrian Staszewski
tel. 63 275 86 43
Wioletta Lewandowska
tel. 63 275 86 47
Aneta Markiewicz
tel. 63 275 86 44
Katarzyna Miller-Walczak/Ziółkowska Klaudia
tel. 63 275 86 49
Jacek Pauliński/Roman Węglowski
tel. 63 277 26 79
Jolanta Wiśniewska/Paweł Mazurkiewicz
tel. 63 249 52 79

Wydział Strategii, Rozwoju, Turystyki I Promocji

e-mail: promocja@powiat-slupca.pl
Kierownik – Anita Kubicka
tel. 63 275 86 11
Katarzyna Rybicka/Artur Czarkowski
tel. 63 275 86 12
z-ca kierownika – Barbara Janiak
tel. 63 275 86 28

Wydział Oświaty, Kultury I Sportu

e-mail: oswiata@powiat-slupca.pl, stypendia@powiat-slupca.pl
Kierownik – Elżbieta Kordylewska
tel. 63 275 86 02
Urszula Szymczak/Renata Cholewińska/Dariusz Mielcarek
tel. 63 274 22 15
Justyna Lisowaska
tel. 63 275 86 03

Wydział Organizacyjny I Spraw Społecznych

Kierownik – Henryk Kuźniak
tel. 63 275 86 26
Sekretariat – Kazimiera Stefańska/Dorota Winter
tel. 63 275 86 00
Zamówienia Publiczne
e-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Piotr Mańkowski/Natalia Górniak
tel. 63 275 86 24
Barbara Bartczak/Agnieszka Włosiniak
tel. 63 275 86 16
Andrzej Karolak
tel. 63 275 86 27
Karol Biadasz
tel. 63 275 86 25
Agata Orchowska
tel. 63 275 86 07
Ewa Kaup
tel. 63 275 86 51
Informatyk – Roman Osada
tel. 63 249 34 38