Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2022 r. na drodze powiatowej nr 3074P w m. Słomczyce nastąpi zmiana organizacji ruchu. W związku z zabezpieczeniem robót związanych z przebudową powyższej drogi zostaje ona zamknięta z dopuszczeniem ruchu pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to koniec 2022r. O wszelkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA I PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI