Wykonawca robót na radzie budowy w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy poinformował, że w poniedziałek 19 września wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na moście w Lądzie w godzinach od 9:00 do 14:00.
 
Ruch będzie kierowany ręcznie dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów ciężarowych za pomocą ręcznego kierowania ruchem będą wyznaczane objazdy.
? – mogą tworzyć się zatory
? – most nie będzie całkowicie zamknięty
? – wykonawca będzie nakładał warstwę masy, która ma uszczelnić przebudowywaną dotychczas część mostu