Zakończył się długotrwały proces planowania jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w powiecie słupeckim. W minioną środę (07.07.) starosta wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a już w najbliższy poniedziałek (12.07.) firma Budimex Budownictwo rozpocznie prace przy rozbudowie drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo.

Wykonawca zadeklarował wczoraj (08.07.) gotowość do przystąpienia do robót budowlanych i złożył wniosek o przekazanie terenu budowy.

Rozpoczęcie robót jest związane z zakończeniem procedury ZRID, która daje inwestorowi zielone światło do przystąpienia do praktycznej realizacji zadania. ZRID to nic innego jak wymienione wcześniej, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która oprócz pozwolenia na budowę, zatwierdza także projekt budowlany. Na jej podstawie właściciele nieruchomości znajdujących się na trasie budowy będą wywłaszczani, a w ślad za tym dokonywana będzie wycena wartości nieruchomości i przyznawane odszkodowanie.

Rozbudowa drogi Niezgoda – Kochowo jest pierwszym etapem zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo”. W ramach inwestycji powstanie droga o szerokości 7 m z 1-metrowym poboczem oraz ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości 3 m w terenie zabudowanym i 2 m w terenie niezabudowanym.

W trakcie budowy wprowadzana będzie etapami czasowa zmiana organizacji ruchu, należy więc spodziewać się utrudnień w przemieszczaniu się pojazdów. Wykonawca deklaruje jednak, dołożenie wszelkich starań, aby były one w jak najmniejszym stopniu odczuwalne przez lokalną społeczność.

Kontrakt na realizację całości zadania opiewa na kwotę 61 328 856,57 zł. Zakończenie prac planowane jest na 15 września 2022 roku.