W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się dziś (16.07.) spotkanie szkoleniowo – informacyjne poświęcone realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Przedstawiciele samorządów gmin powiatu słupeckiego odpowiedzialni w swoich jednostkach za zarządzanie kryzysowe zapoznali się z zaktualizowanym „Planem Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego”, który jako dokument wyjściowy będzie teraz dostosowywany do planów powiatowych i gminnych. Ponadto zebrani zostali zaznajomieni z planem operacyjnym dotyczącym ochrony powodziowej w powiecie słupeckim, przedstawionym przez reprezentującego PGW Wody Polskie, pracownika Zarządu Zlewni w Kole. Omówiono także funkcjonowanie powiatowej łączności radiowej oraz plany jej rozbudowy w bieżącym roku, które przewidują zakup ręcznych radiotelefonów cyfrowych. Temat zreferował Rafał Pierściński, inspektor wojewódzki ds. systemów teleinformatycznych i łączności WUW w Poznaniu.
Inicjatorem spotkania był Jerzy Kałecki, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy.