Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie od 4 maja przywraca możliwość odwiedzin, nadal obowiązywał będzie zakaz urlopowania.

Zapowiedzi stopniowego znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, ogłoszone przez rząd, nie pozostają bez wpływu na decyzje szefów lokalnych placówek pomocy społecznej. Zarządzeniem dyrektora DPS Strzałkowo Artura Cygana strzałkowska instytucja otwiera się na odwiedzających. Ostrożne otwieranie drzwi rodzinom i bliskim pensjonariuszy obwarowane jest jednak koniecznością spełnienia wymogów sanitarnych. Osoby odwiedzające będą musiały potwierdzić przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jeśli nie będą zaszczepione, warunek ten musi spełniać mieszkaniec DPS. Wizyta będzie musiała być poprzedzona telefonicznym uzgodnieniem jej terminu i wpisem w karcie obserwacji. Odwiedzający musi także stosować się do zaleceń sanitarnych poprzez noszenie maski, dezynfekcje i pomiar temperatury. Zalecany czas odwiedzin nie powinien przekraczać 1 godziny.

Mieszkańcy będą mogli również wychodzić poza teren ośrodka, ale tylko w ważnych i uzasadnionych przypadkach, w tym m.in. wyjście do pracy czy udział w zajęciach WTZ. Utrzymany zostaje natomiast, zakaz urlopowania.