Niewielką, malowniczą wieś Szydłówiec położoną na peryferiach gminy Orchowo w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego, nieopodal Jeziora Budzisławskiego odwiedzili dziś (12.04.) starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak. Nie po to jednak, by zażywać wypoczynku, lecz przyjrzeć się budowie chodnika, który powstaje dzięki podpisanemu w styczniu 2021 roku listowi intencyjnemu pomiędzy samorządem powiatu słupeckiego i gminą Orchowo.
 
Zadeklarowano wtedy wolę współpracy przy wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu chodnika o długości ponad 290 metrów.
 
Chodnik powstaje w ciągu drogi powiatowej 3035P i jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji Gminy Orchowo w wysokości 180 000,00 zł.
 
Tuż przed świętami plac budowy został przekazany wykonawcy, a już dziś widać duży postęp prowadzonych robót. Prace budowlane realizuje firma Roberta Kopieckiego z Kleczewa, która planuje zakończyć zadanie najpóźniej do końca kwietnia.
 
Dzisiejsza wizja terenowa odbyła się w obecności sołtys Szydłówca Anny Andrzejewskiej, radnego powiatu Bogdana Jastrzębia oraz przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg: Michała Klotschke i Krzysztofa Gabriela.