W Zagórowie odbyło się dziś (21.11.) oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja kosztowała 3 354 917,96 zł z czego 1 400 000 zł pochodziło z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Punkt zbiórki odpadów składa się z placu manewrowego, miejsc postojowych, miejsc wyładunku odpadów oraz powierzchni magazynowej. Wygospodarowano także teren pod plac edukacyjny, gdzie młodzież szkolna będzie mogła poszerzyć wiedzę na temat segregacji odpadów.
 
W uroczystości oddania PSZOK-u wzięła udział Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski, a także starosta Jacek Bartkowiak, członek Zarządu Powiatu Andrzej Bernat, burmistrzowie Zagórowa Roman Kulterman i Karol Błaszczak, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu oraz przedstawiciele wykonawcy.