Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak uczestniczył dziś (19.10.) w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska, które odbyło się w Starym Mieście k. Konina.

Stowarzyszenie skupia gminy położone wzdłuż autostrady A2, a jego celem jest promocja regionów dla pozyskania inwestorów.

Dzisiejsze zgromadzenie wybrało nowy zarząd, którego starosta Jacek Bartkowiak został członkiem. Prezesem ponownie wybrano wicestarostę wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, w komisji rewizyjnej zasiądzie natomiast Artur Miętkiewicz, wójt Gminy Lądek. Funkcję skarbnika pełnił będzie gospodarz dzisiejszego zebrania – Dariusz Puchała, wójt Gminy Stare Miasto.

Podczas spotkania omówiono m.in. wspólne działania promocyjne na lata 2022 – 2023.